.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH       Εκπαίδευση Διακλαδικών Επιτελών  μέχρι το έτος 2003

     Η εκπαίδευση των επιτελών αξιωματικών μέχρι το έτος 2003, παρέχονταν από τις Σχολές Πολέμου των Κλάδων(ΑΣΠ, ΝΣΠ, ΣΔΙΕΠ ΠΑ).

    Για την παροχή επιτελικής διακλαδικής εκπαίδευσης, σε μέρος των ανώτερων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), ιδρύθηκε το έτος 1999 με τη Φ.022/240726/Σ.183/12 Ιαν 1999/Απόφαση του ΥΕΘΑ η Διακλαδική Σχολή Επιτελών Άμυνας (ΔΣΕΑ), επιπέδου Ταξιαρχίας με έδρα την Αθήνα.

     Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή ήταν τρίμηνη με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης, κατόπιν απόφασης του ΣΑΓΕ. Η Σχολή λειτουργούσε 2 φορές ετησίως με 30-35 σπουδαστές όλων των Κλάδων, αριθμός που αυξήθηκε στη διάρκεια της λειτουργίας της.

  Η ΔΣΕΑ λειτούργησε μέχρι το έτος 2002 και διαλύθηκε με τη Φ.022/7/392062/ Σ.8/11Φεβ.2003/Απόφαση του ΥΦΕΘΑ, καθόσον περατώθηκε η αποστολή της, μετά την αναδιοργάνωση του συστήματος διακλαδικής εκπαίδευσης των στελεχών των Ε.Δ και τη δημιουργία της Διακλαδικής Σχολής Πολέμου(ΔΙ.Σ.ΠΟ) με την απόφαση Υπ΄ αριθ. 7/29 Ιουλ 2002 της συνεδρίασης του ΣΑΜ, με αντικειμενικό σκοπό τη λειτουργία της από τον Σεπτέμβριο του 2003.

     Ίδρυση της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου(ΑΔΙΣΠΟ)

  Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας(Φ.022/27/158782/ Σ.4405/25 Ιουλ 2003/ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ&ΟΡΓ.) συγκροτήθηκε η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ).


     Στις 1Οκτ 2003 εκδόθηκε ο Νόμος υπ΄ αριθ. 3186 (ΦΕΚ230/Τεύχος Πρώτο) για την ίδρυση της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.

    Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Σχολής καθορίσθηκε η 9 η Σεπ 2003, ημερομηνία κατά την οποία εκλήθη να φοιτήσει η 1η Εκπαιδευτική Σειρά(Ε.Σ)

   Στις 27 Οκτ 2003 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Σχολής με την παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΕΘΑ.

ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΧΟΛΗΣ

     Έδρα της Σχολής

   Η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου έχει την έδρα της στο στρατόπεδο "Ταξιάρχου Λασκαρίδη Κωνσταντίνου" στη Θεσσαλονίκη, όπου μέχρι το έτος 2003 λειτουργούσε η Ανωτάτη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς.

   Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: