.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH           Η Σχολή για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της έργου και τη διευκόλυνση των σπουδαστών, διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και μέσα, όπως Βιβλιοθήκη, Αμφιθέατρο, Αίθουσα Πληροφορικής και Αίθουσα Πολεμικών Παιγνίων.   

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για παρουσίαση, μελέτη και προετοιμασία των διαλέξεων, αλλά και των εργασιών των σπουδαστών.
        Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα υπάρχουν στις αίθουσες διδασκαλίας, στις Έδρες Εκπαίδευσης, στη Διοίκηση, στα Επιτελικά Γραφεία, στο Αμφιθέατρο και στη Βιβλιοθήκη.
           Επιπλέον, στο χώρο της Σχολής έχει αναπτυχθεί τοπικό δίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σπουδαστές να αξιοποιούν με τον καλλίτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της ενημέρωσης, της παρουσίασης, της αξιολόγησης, αλλά και της διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα με μείωση του χρόνου και του κόστους στην εκπαίδευση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΥΛΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΙΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ


 Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: