Λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ

Γνωρίζεται ότι το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα επίκειται η έναρξη λειτουργίας, εντός του στρατοπέδου “ΠΑΠΑΓΟΥ”, του Γ’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τον Δήμο Αθηναίων.

Ο σταθμός έχει διακλαδική στελέχωση με στρατιωτικό προσωπικό το οποίο καλύπτει ειδικότητες νηπιαγωγού, βρεφοκόμου, μάγειρα και διοικητικής υποστήριξης, ενώ θα διατίθεται και παιδίατρος.

Στεγάζεται σε νεόδμητες κτηριακές εγκαταστάσεις, η κατασκευή των οποίων ολοκληρώθηκε εντός του 2017, και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 16 βρεφών και 100 νηπίων. Θα εξυπηρετεί στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετεί σε υπηρεσίες εντός του νομού Αττικής.

Η οργάνωση και λειτουργία του σταθμού πληροί όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, το δε κόστος λειτουργίας του θα επιμερίζεται αναλόγως της χρήσεως του στα οικεία Γενικά Επιτελεία.