ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Μέριμνα Προσωπικού

    ΓΕΕΘΑ

    Λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ

    Σύσταση Γραφείων Νομικής Υποστήριξης Προσωπικού

    Οικιστικό Πρόγραμμα

    Πολιτική Μεταπτυχιακών ΑΓΕΕΘΑ

    Συνυπηρέτηση Στρατιωτικών

    Διαδικτυακή Πύλη Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας Ενηλίκων

    Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Εφήβους και Νέους

    Οδοιπορικά Έξοδα Εκτελέσεως Υπηρεσίας Στρατιωτικού Προσωπικού

    Υπογραφή Σύμβασης ΥΠΕΘΑ και ΟΑΣΑ Α.Ε

    Μίσθωση ακινήτων

    ΓΕΣ

    Διαβάστε Περισσότερα

    ΓΕΝ

    Διοικητική Μέριμνα

    Παραθερισμός Προσωπικού

    Θέματα Ισότητας

    Προσφορές Ιδιωτών

    Επιμόρφωση Προσωπικού

    ΓΕΑ

    Διαβάστε Περισσότερα