Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη
Σχολή Εθνικής Άμυνας για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του 7ου Διεθνούς Σχολείου
Σπουδών, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023, με τίτλο: «Senior Course on
Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense
Diplomacy», από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 09 Δεκεμβρίου 2022.

Για να δείτε τους πίνακες, πατήστε ΕΔΩ.