Κουβέιτ “UNIKOM”

31 Απριλίου 1991 – 6 Οκτωβρίου 2003
Μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ και με την ολοκλήρωση του πρώτου πολέμου εναντίον του ΙΡΑΚ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με την υπ’ αριθμ. 687/91 απόφασή του εγκαθίδρυσε την αποστολή Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στις δύο χώρες, ονομαζόμενη  UNIKOM (UN Irak–Kuwait Observation Mission), στην οποία από 26 Απρ 1991 συμμετείχε και η Ελλάδα με δύναμη επτά (7) Αξκών του ΣΞ, με την παρακάτω εντολή:

• Να επιτηρεί τη θαλάσσια δίοδο του Khawr Abd Allah και την αποστρατικοποιημένη Ζώνη (DMZ) κατά μήκος των συνόρων Ιράκ – Κουβέιτ.
• Να προσδιορίζει τις παραβιάσεις ανάμεσα στα δύο κράτη με τη φυσική της παρουσία και να επιτηρεί την Αποστρατικοποιημένη Ζώνη.
• Να παρατηρεί οποιαδήποτε εχθρική ή πιθανώς εχθρική ενέργεια επιχειρείται από το ένα κράτος προς το άλλο.

Την 13 Απριλίου 1991 η UNIKOM αποτελούμενη από 300 Παρατηρητές αναπτύχθηκε στην περιοχή με άμεση αποστολή την εγκαθίδρυση της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης κατά μήκος των συνόρων των δύο κρατών και τη σε 24ωρη βάση επιτήρησή της.

Το 1993 επεκτάθηκε η αρχική εντολή με την υπ’ αριθμ. 806/93 απόφαση του ΟΗΕ, με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα ανάληψης δράσης σε περίπτωση ύπαρξης επεισοδίων και συμπληρώθηκε όπως παρακάτω:

• Να εμποδίσει ή να αποτρέψει μικρής έκτασης παραβιάσεων της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης και της μεθορίου μεταξύ των δύο κρατών.
• Να εμποδίσει ή να αποτρέψει προβλήματα που ανακύπτουν από την παρουσία Ιρακινών πολιτών στην Κουβετιανή πλευρά της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης.

Η αποστρατικοποιημένη ζώνη πλάτους 15 χιλιομέτρων εκτείνεται κατά μήκος της συνοριακής γραμμής ΙΡΑΚ – ΚΟΥΒΕΪΤ σε μήκος 200 χιλιομέτρων χερσαίο τμήμα και 40 χιλιομέτρων υδάτινο διάδρομο.

Την περίοδο πριν την έναρξη του δευτέρου Πολέμου εναντίον του Ιράκ στην Ειρηνευτική Αποστολή συμμετείχαμε με τέσσερα (4) στελέχη, μετά από σχετική απόφαση της Γραμματείας του ΟΗΕ για μείωση του συνολικού αριθμού των παρατηρητών της αποστολής.

Η εντολή της αποστολής ανεστάλη στις 20 Μαρτίου 2003 λόγω του επικείμενου νέου πολέμου στην περιοχή και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού, επαναπατρίστηκε και παρέμεινε υπό 48ωρη ετοιμότητα. Η αποστολή τελικά ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2003 με απόφαση του ΟΗΕ.