Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 23, στο χώρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες,  πραγματοποιήθηκε η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΣΑ/ΣΕΒΑΣ από τον Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στη Στρατιωτική Επιτροπή ΝΑΤΟ και ΕΕ, Αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα, παρουσία του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπρόσωπου της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, κου Γάσπαρη Βλαχάκη και συνόλου του προσωπικού των Ε.Δ που υπηρετεί στις Εθνικές Αντιπροσωπείες και σε λοιπές θέσεις στο Αρχηγείο.