Κονγκό – Επιχείρηση “ΑΡΤΕΜΙΣ”

12 Ιουλίου 2003 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2003

Με το υπ’ αριθμόν 1484 ψήφισμα της 30ης Μαΐου 2003 του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ, αποφασίστηκε η ανάληψη ειρηνευτικής επιχείρησης στην Λ. Δ. του Κονγκό με Αποστόλη τη σταθεροποίηση και ασφάλεια στην περιοχή BUNIA της Λ. Δ.  του Κονγκό.

Η επιχείρηση, με κωδική ονομασία “ARTEMIS”, άρχισε στις 12 Ιουλίου 2003 υπό την Ε.Ε. η δε δύναμη που αναπτύχθηκε ονομάστηκε IEMF (Interim Emergency Multinational Force). Την ηγεσία της επιχείρησης ανέλαβε η Γαλλία.

Η συμμετοχή της χώρας μας στην επιχείρηση ήταν όπως παρακάτω:

α. Δυο Αξιωματικοί του ΣΞ, οι οποίοι είχαν αναλάβει καθήκοντα επιτελών στο Στρατηγείο της Επιχείρησης (OHQ), στο Παρίσι.
β. Διάθεση ενός (1) αεροσκάφους C-130 για υποστήριξη της επιχείρησης, με εκτέλεση δυο πτήσεων ανά μήνα, επί δρομολογίου Ελευσίνα – Ιστρές (Γαλλία) – Τζαμένα (Τσαντ) – Έντεμπε (Ουγκάντα) και αντίστροφα, με ενδιάμεσο ανεφοδιασμό στην Τυνησία και εκτέλεση δρομολογίων μεταξύ Τζαμένα (Τσαντ) – Έντεμπε (Ουγκάντα) τηρούμενο εκτός εναέριου χώρου Λ. Δ. Κονγκό.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2003 οπότε άρχισε και η επιστροφή των αναπτυγμένων δυνάμεων και την επιχείρηση συνέχισε πλέον η Αποστόλη του ΟΗΕ, ΜΟNUC (UN Organization Mission in the Democratic Republic of Congo).