Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, μεταβαίνοντας στην κατηγορία «Στράτευση», υποκατηγορία «Απογραφή» και εν συνεχεία στην υπηρεσία «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων».

Εναλλακτικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026, μπορούν να καταθέσουν ΔΑ προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της κατάθεσης ΔΑ είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό ιστότοπο του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).