ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Κανονισμοί

  ΔΚ 0-3/2023 Στρατιωτικής Αλληλογραφίας

  ΔΚ 42-5/2022 Συντμήσεων των ΕΔ

  ΔΚ 4-2/2018 Γενικός Κανονισμός Παρατάξεων- Παρελάσεων

  NMIOTIC SoF Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΝΑΠ (Statement of Functions)

  ΚΟΛ ΑΔΙΣΠΟ / Μαΐ 21 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΑΔΙΣΠΟ

  ΔΚ 0-7/2009 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ

  ΔΚ 4-1/2015 ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔ