Ιστορικό Αφιέρωμα για τη Μάχη των Οχυρών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ