Ήρωες Στρατιωτικών Σχολών Στρατού Ξηράς

Η τελετή «υιοθεσίας» Εθνικού Ήρωα καθιερώθηκε με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το έτος 2001, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση της στρατιωτικής παράδοσης και η αναβίωση της ιστορικής κληρονομιάς του Ελληνικού Στρατού.

Καθιερώθηκε σε κάθε τάξη νεοεισερχομένων Ευελπίδων και Σπουδαστών της ΣΜΥ, αντίστοιχα, να δίδεται η ονομασία ενός εθνικού ήρωα, αποφοίτου της ΣΣΕ – ΣΜΥ ή  Αξιωματικού – Υπαξιωματικού, ο οποίος διακρίθηκε για εξαιρετικά ηρωικές πράξεις κατά τους αγώνες του Έθνους.

Με αυτόν τον τρόπο οι Σπουδαστές μελετούν σε βάθος τη ζωή του εν λόγω Ήρωα, ο οποίος καθιερώνεται στην Τάξη τους.