ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Τυφώνας “ΚΑΤΡΙΝΑ”

Παροχή Βοήθειας απο το ΝΑΤΟ στις ΗΠΑ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΥΦΩΝΑ «ΚΑΤΡΙΝΑ»

16-19 Σεπ 05

Στις 04 Σεπ 05, οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσημα την βοήθεια του ΝΑΤΟ, για τη διαχείριση των επιπτώσεων μετά τον καταστροφικό τυφώνα «ΚΑΤΡΙΝΑ». Το SHAPE εξέδωσε, για την εν λόγω επιχείρηση, στις 09 Σεπ 05, το OPLAN 10304. Χρησιμοποιήθηκαν οι δυνάμεις που είχαν προσφέρει τα Κ-Μ του ΝΑΤΟ στην NRF-5.
Ο συντονισμός των μεταφορών έγινε από:

α. Το JFC LISBON, για τις θαλάσσιες μεταφορές της NRF.
β. Το SHAPE/ AMCC, για τις αερομεταφορές προς τις ΗΠΑ.
γ. Το EADRCC, για το συντονισμό συλλογής των προσφορών, εντός της Ευρώπης.
δ. Το NEAWFC, για την μεταφορά της βοήθειας υψηλής προτεραιότητας, μέσω Εκπαιδευτικών Μεταγωγικών Αεροσκαφών (Trainer Cargo Aircraft- TCA).

Η βοήθεια που προσέφεραν τα κράτη της Ευρώπης, συγκεντρώθηκε στη βάση του Ράμσταϊν (Γερμανία) με τη χρήση των μεταφορικών αεροσκαφών της NRF-5, μεταξύ των οποίων και του Ελληνικού C-130. Η συμμετοχή και το έργο του Ελληνικού αεροσκάφους φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A ΗΜΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
1 16 ΣΕΠ 05 112 ΠΜ – RAMSTEIN (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) – ΔΑΝΙΑ – RAMSTEIN
2 17 ΣΕΠ 05 RAMSTEIN – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
3 18 ΣΕΠ 05 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – 112 ΠΜ – RAMSTEIN
4 19 ΣΕΠ 05 RAMSTEIN – ΝΟΡΒΗΓΙΑ – 115 ΠΜ