Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Αθηνών η Ημερίδα με θέμα «Τεχνολογία – Καινοτομία, Άμυνα και Στρατηγική», που διοργανώθηκε από την Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Στην Ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, και ο Διοικητής της ΣΕΘΑ Αντιστράτηγος Σπυρίδωνας Αλφαντάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αθανάσιος Κυριαζής, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στελέχη και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και το σύνολο των Σπουδαστών της ΣΕΘΑ.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των συμμετεχόντων με έμφαση στην επίδραση της καινοτομίας και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις Ένοπλες Δυνάμεις, με συντονιστή των συζητήσεων τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πλοίαρχο (Μ) Νικήτα Νικητάκο ΠΝ ε.α. και ομιλητές:

● Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ) Αντιστράτηγο ε.α. Σπυρίδωνα Μπελεγράτη με αντικείμενο «Η στρατηγική της διαχείρισης και μεταφοράς τεχνολογίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις».
● Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πλοίαρχο (Μ) Νικήτα Νικητάκο ΠΝ ε.α. με αντικείμενο «Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εφαρμοστέα στρατηγική των Ενόπλων Δυνάμεων».
● Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Δημήτριο Παπαχρήστο με αντικείμενο «Εξελίξεις στη χρήση των UAVs, UUVs, USVs».
● Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Νικόλαο Αλεξόπουλο με αντικείμενο «Εφαρμογές νέων εξελιγμένων υλικών στο πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων».
● Τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ικάρων Ταξίαρχο (ΜΤ) ε.α. Αλέξανδρο Κολοβό με αντικείμενο «Τεχνολογίες διαστήματος, νέες εφαρμογές στις Ένοπλες Δυνάμεις».
● Τον Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γεράσιμο Καραμπελιά με αντικείμενο «Ανάπτυξη περιβάλλοντος καινοτομίας σε στρατιωτικούς οργανισμούς».
● Τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κατσούλα με αντικείμενο «Η επίδραση της καινοτομίας στην διαμόρφωση της στρατηγικής θεωρίας».
● Τους Ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δρ. Θεόδωρο Γιαννακόπουλο και Δρ. Δημήτριο Κυριαζάνο με αντικείμενο «Δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε θέματα Εθνικής Άμυνας».
● Τον Επιτελή του Τμήματος Μελετών – Ερευνών της ΣΕΘΑ Συνταγματάρχη (ΠΒ) Ορέστη Παπαδόπουλο με αντικείμενο «Εφαρμογή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία της ΣΕΘΑ. Παίγνιο διαπραγματεύσεων».
● Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ) Συνταγματάρχη (ΜΧ) Νικόλαο Μέγγο με αντικείμενο «Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Άμυνα. Εξελίξεις και προοπτικές σε εθνικό, νατοϊκό και ευρωπαϊκό επίπεδο».