1. Γνωρίζεται ότι τέθηκε σε λειτουργία την 10 Σεπ 19 ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης (ΠΣΚ) μέσω του διαδικτυακού τόπου του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr .

2. Η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος γίνεται με χρήση κωδικών taxisnet. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την έκδοση διαφοροποιημένου κατά περίπτωση ΠΣΚ επιλέγοντας ανάλογα από τα παρακάτω πεδία:

α. Πλήρες (ΝΑΙ/ΟΧΙ): Αν στο ΠΣΚ θα αναγραφούν όλες οι στρατολογικές μεταβολές ή μόνο οι απολύτως αναγκαίες για την αποτύπωση της στρατολογικής του κατάστασης.

β. Σωματική Ικανότητα (ΝΑΙ/ΟΧΙ): Στην περίπτωση που επιλέγει πλήρες πιστοποιητικό αν θα αναγράφουν ή όχι οι μεταβολές που σχετίζονται με την κρίση της σωματικής ικανότητας.

3. Η παραλαβή του εκδοθέντος ΠΣΚ υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του αιτούντος η οποία δημιουργείται μετά την υποβολή του αιτήματος στο διαδικτυακό τόπο του Νομικού Σώματος www.stratologia,gr.

4. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.

Για να εισέλθετε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία πατήστε ΕΔΩ.