• Ελληνικα

Κανονισμοί

ΣΚ 114-10 Σαλπιγκτών - Τυμπανιστών Όπλων Στρατού Ξηράς και Χειρισμού Μεγάλης Ράβδου Αρχι­μουσικών

ΣΚ 800-1 Τοπογραφία

ΣΚ 900-21 Η Ιστορία του Πεζικού

ΤΔ 33-12-1 Εγκόλπιο Οδηγού Οχήματος

ΤΔ 33-12-3 Εγκόλπιο Προσωπικού Χειριζόμενου Καύσιμα

ΤΕ 1-230 Τεχνικό Εγχειρίδιο Μετεωρολογίας

ΕΕ 1-26 Κανόνες Εναέριου Κυκλοφορίας