ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Διαταγές με Μόνιμη Ισχύ

    ΠαΔ 4-54/2024-ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ