ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Διαταγές με Μόνιμη Ισχύ

  ΠαΔ 3-9/2014/ΓΕΕΘΑ/ ΑΣΑΕΔ Περί Οργάνωσης και Διεξαγωγής Ετήσιων Κοινών Αγώνων - Πρωταθλημάτων Στρατιωτικών Σχολών ΕΔ&ΣΑ

  ΠαΔ 9-3/2018/ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ Επίλεκτοι Αθλητές Ενόπλων Δυνάμεων

  ΠαΔ 0-13/2013/ ΓΕΕΘΑ/Ζ2 Κέντρα Αριστείας Centers of excellence (COEs)

  ΠαΔ 3-18/2011/ ΓΕΕΘΑ/Ζ2 Πολιτική Ανάπτυξης Θεμελιωδών Αντιλήψεων & Επιχειρησιακού Πειραματισμού στις ΕΔ (CONCEPT DEVELOPMENT & EXPERIMENTATION)

  ΠαΔ 3-21/2014/ ΓΕΕΘΑ/Ζ2 Οδηγίες Εκτέλεσης Επιχ/κού Πειραματισμού «Καραθεοδωρή»

  ΠαΔ 3-22/2015/ΓΕΕΘΑ/Β2 Περί Πολιτικής στη Φυσική Κατάσταση του Προσωπικού των Ε.Δ.