Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 01 Ιανουαρίου 2021 και για τα επόμενα τρία χρόνια (2021-2023) το NATO Rapid Deployable Corps – Greece (NRDC-GR) αναλαμβάνει εντός της Συμμαχίας τον ρόλο της Χερσαίας Διοίκησης Πολλαπλών Σωμάτων Στρατού (Multi-Corps Land Component Command / MC LCC).

Μετά από μία μακρά περίοδο προετοιμασίας και εκτέλεσης σχετικών δραστηριοτήτων και με την επιτυχημένη διεξαγωγή της Άσκησης ΄΄GORDIAN KNOT 20΄΄, στην τελική φάση της οποίας πραγματοποιήθηκε και Εθνική Αξιολόγηση, το Στρατηγείο πιστοποιήθηκε ότι εκπληρώνει τα κριτήρια Αρχικής Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (Initial Operational Capability / IOC) για την ανάληψη ρόλου MC LCC στο πλαίσιο μεγάλης Διακλαδικής Επιχείρησης του NATO (Major Joint Operation plus / MJO+).

Η προετοιμασία και η διεξαγωγή όλων των σχετιζόμενων με την άσκηση δραστηριοτήτων υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πέραν των άλλων πραγματοποιήθηκε εν μέσω της πανδημίας COVID-19, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας.

Η εκπαίδευση του NRDC-GR συνεχίζεται, ώστε στο τέλος του 2021 και έπειτα από τη διεξαγωγή της Άσκησης ΄΄STEADFAST LEDA 21΄΄ να έχει επιτευχθεί και η Πλήρης Επιχειρησιακή Ετοιμότητα (Full Operational Capability / FOC) για το συγκεκριμένο ρόλο.