Την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022 διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ η ετήσια ενημερωτική Ημερίδα για τους διαπιστευμένους στην Ελλάδα Ακολούθους Άμυνας (ΑΚΑΜ), Βοηθούς ΑΚΑΜ, καθώς και τους Στρατιωτικούς, Ναυτικούς και Αεροπορικούς Ακολούθους.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν 34 Ακόλουθοι από 29 χώρες και παραβρέθηκε σε αυτήν ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Διευθυντής του Κλάδου Πληροφοριών Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης.

Κατά τη διάρκειά της καλύφθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Πλαίσιο συνεργασίας των Ξένων Ακολούθων με το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων.
 • Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές εξελίξεις του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικης και Αντιπυραυλικής Άμυνας (Integrated Air and Missile Defence Centre of Excellence – IAMD COE).
 • Διεθνείς στρατιωτικές συνεργασίες.
 • Ελληνική αμυντική πολιτική.
 • Παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο διαπιστευμένο στρατιωτικό προσωπικό και στους Στρατιωτικούς Ακόλουθους στην Ελλάδα.
 • Δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.
 • Συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς αποστολές και επιχειρήσεις.
 • Παρουσίαση βασικών διεθνών Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) Ειδικών Επιχειρήσεων.
 • Παρουσίαση της αποστολής και του έργου του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟ.Σ.ΚΕ.Σ.ΘΑ.Μ.).
 • Ερευνητικά προγράμματα Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.
 • Διεθνής Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας Αμυντικών Συστημάτων και Εθνικής Ασφάλειας «DEFEA 23».