Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021», που διεξήχθη υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ και συμμετείχαν προσωπικό από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, φορείς των Εθνικών αρχών, του δημόσιου / ιδιωτικού τομέα, των Εθνικών κρίσιμων υποδομών, καθώς και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στην Άσκηση συμμετείχαν περισσότερα από 350 στελέχη από τις ΕΔ και 70 φορείς από όλη τη χώρα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στις διαδικασίες αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων σε Εθνικό επίπεδο, καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών κυβερνοασφάλειας, που κάλυπταν τόσο μεμονωμένα συμβάντα όσο και περιστατικά ευρύτερης έκτασης, που απαιτούσαν συντονισμένη ανταπόκριση σε πολλαπλά επίπεδα

Ειδικότερα τα επεισόδια αφορούσαν πλειάδα αντικειμένων κυβερνοάμυνας, όπως ανάλυση ιομορφικού λογισμικού, ψηφιακή διερεύνηση πειστηρίων σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα και δρομολογητές, έλεγχο ευπαθειών εφαρμογών διαδικτύου και ιστού, καθώς και εντοπισμό-ανάλυση παραβίασης δικτυακής υποδομής.

Η εξάσκηση των συμμετεχόντων στην Άσκηση «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021» σε αντικείμενα κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις δράσεις του ΓΕΕΘΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και απειλών που έχουν προκύψει από την ραγδαία ανάπτυξη του κυβερνοπολέμου.