ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

  Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Γκοντικούλης

  ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Γκοντικούλης είναι o Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

  Προΐσταται των Κλάδων του ΓΕΕΘΑ και των ανεξαρτήτων Διευθύνσεων αυτού σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΓΕΕΘΑ, έχοντας την ευθύνη της διεύθυνσης, ελέγχου και του συντονισμού του έργου και των δραστηριοτήτων αυτών.

  Εκπαίδευση

  Γεννήθηκε στη Λάρισα. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1981 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1985.

  Είναι απόφοιτος :

  • του Σχολείου NBC Defence του ΝΑΤΟ
  • του Σχολείου Όπλων Τακτικής
  • της Σχολής Εκπαιδευτών Εδάφους
  • του Air Force Instructor Academy, ΗΠΑ
  • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων
  • της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου
  • της Σχολής Εθνικής Άμυνας

  Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

  Τοποθετήσεις

  • Μάρτιος 2020: Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
  • Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2020: Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
  • Μάρτιος 2017 – Μάρτιος 2019: Διοικητής Σχολής Ικάρων
  • Απρίλιος 2015 – Μάρτιος 2017: Διευθυντής του Κλάδου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/Α΄ΚΛ)
  • Ιούλιος 2014 – Απρίλιος 2015: Διευθυντής της Διεύθυνσης Τυποποίησης – Αξιολόγησης Προσωπικού του Φορέα Αξιολογήσεων – Ελέγχου του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ/ΔΝΣΗ Τ-Α)
  • Αύγουστος 2012 – Ιούλιος 2014: Διοικητής της 115ΠΜ
  • Ιούνιος 2010 – Αύγουστος 2012: Υποδιοικητής της 110ΠΜ
  • Ιούλιος 2007 – Ιούνιος 2010: ΣΕΒΑΣ, Εθνικός Αντιπρόσωπος NACMA στις Βρυξέλλες
  • Ιούνιος 2006 – Ιούλιος 2007: Προϊστάμενος στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 110ΠΜ
  • Ιούλιος 2004 – Ιούνιος 2006: Διοικητής στην 110ΠΜ/346ΜΠΚ
  • Σεπτέμβριος 2003 – Ιούλιος 2004: Σπουδαστής στην ΑΔΙΣΠΟ
  • Ιούλιος 2002 – Σεπτέμβριος 2003: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β2/1)
  • Ιούλιος 2000 – Ιούλιος 2002: Αξιωματικός Επιχειρήσεων στην 110ΠΜ/346ΜΠΚ
  • Αύγουστος 1998 – Ιούλιος 2000: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης στην 110ΠΜ
  • Ιούνιος 1997 – Αύγουστος 1998: Διοικητής Σμήνους στην 110ΠΜ/346ΜΠΚ
  • Σεπτέμβριος 1996 – Ιούνιος 1997: Διοικητής Σμήνους στην 111ΠΜ/346ΜΠΚ
  • Ιανουάριος 1992 – Οκτώβριος 1992: Εκπαιδευόμενος στην 111ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ)
  • Ιούλιος 1989 – Ιανουάριος 1992: Ιπτάμενος Μοίρας 126ΣΜ/334ΜΠΚ
  • Ιανουάριος 1986 – Ιούλιος 1989 : Ιπτάμενος Μοίρας 114ΠΜ/334ΜΠΚ
  • Ιούνιος 1985 – Ιανουάριος 1986: Εκπαιδευόμενος στην 114ΠΜ/ ΣΜΕΤ 

  Πτητικά Καθήκοντα

  Έχει συμπληρώσει πάνω από 3200 ώρες πτήσης.

  Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-33A/B, T-2E, F-1CG και F-16.

  Προαγωγές

  • Ανθυποσμηναγός : 24/05/1985
  • Υποσμηναγός : 02/06/1988
  • Σμηναγός : 30/06/1992
  • Επισμηναγός : 31/07/1997
  • Αντισμήναρχος : 29/04/2002
  • Σμήναρχος : 13/03/2009
  • Ταξίαρχος : 06/03/2015
  • Υποπτέραρχος : 02/03/2017
  • Αντιπτέραρχος : 09/03/2020 

  Μετάλλια – Παράσημα

  • Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
  • Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
  • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
  • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Β’ Τάξεως
  • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως A’ Τάξεως
  • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Α’ Τάξεως