Από την Τρίτη 27 έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα Αττικής η αξιολόγηση (evaluation) καθώς και η πιστοποίηση (validation) του Τμήματος Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Land Task Group – SOLTG) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, από την Allied Special Operations Forces Command (ASOFCOM), ενόψει της έναρξης ετοιμότητάς του ως τμήμα της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ [NATO Response Force – 24 (NRF – 24)] από 01 Ιανουαρίου 2024.

Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation), περιελάμβανε την προώθηση – εγκατάσταση του Τμήματος σε Προωθημένη Βάση Επιχειρήσεων και την εκτέλεση αποστολών Στρατιωτικής Υποβοήθησης (Military Assistance – MA), Ειδικής Επιτήρησης – Αναγνώρισης (Special Reconnaissance – SR) και Άμεσων Επιθετικών Επιχειρήσεων (Direct Action – DA), καθώς και αντιμετώπιση επιδιδόμενων επεισοδίων ημέρα και νύχτα.

Η αξιολόγηση του SOLTG, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της στοχοθεσίας της Συμμαχίας που αφορά στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ), πραγματοποιήθηκε από επιτελείς του Τμήματος Αξιολογήσεων της ASOFCOM, καθώς και επιτελείς του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.

Με το πέρας της διαδικασίας, η επιτροπή αξιολόγησε το SOLTG ως «Επιχειρησιακά Έτοιμο – Combat Ready» για ανάληψη αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ), ενώ εξήρε τη συμβολή της Ελλάδας ως προς την υλοποίηση της Συμμαχικής Στοχοθεσίας. Η διάκριση αυτή αντανακλά το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, το Πνεύμα Μονάδος και τη συνέπεια που διακρίνει το προσωπικό της ΔΕΠ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πολύτιμη τεχνογνωσία για την ολοκλήρωση της προσπάθειάς της με στόχο την μετεξέλιξη και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συνόλου των Ειδικών Δυνάμεων (Ε.Δ.) – ΔΕΕ.

Η ανωτέρω επιτυχής αξιολόγηση, η οποία είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας σε πολλαπλά επίπεδα και συνέχεια της αντίστοιχης Εθνικής Αξιολόγησης, εντάσσεται στην υλοποίηση των κατευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ για δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών ΔΕΕ, που θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές εθνικής ισχύος και σηματοδοτεί την δημιουργία ενός πανίσχυρου αυτοδύναμου σχήματος κοινής επιχειρησιακής αντίληψης και δράσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που εγγυάται την αποτελεσματική εκτέλεση κάθε ειδικής αποστολής.

Επισημαίνεται επίσης ότι αποτελεί την δεύτερη συνεχόμενη επιτυχή διαδικασία Νατοϊκής αξιολόγησης Ελληνικού Τμήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την πρώτη να αφορά στο Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) (πατήστε εδώ), ως προς την δυνατότητα ανάληψης αποστολών SOLTG, γεγονός που καταδεικνύει την ταχύτατη εξέλιξη και προσαρμογή της νεότευκτης ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ στα Συμμαχικά πρότυπα και διαδικασίες. Με την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, την προμήθεια σύγχρονων υλικών και μέσων, την βελτίωση των υποδομών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, η ΔΕΠ παρέχει διευρυμένες επιλογές στην Ιεραρχία στην αντιμετώπιση κάθε σύγχρονης πρόκλησης ασφαλείας για την διασφάλιση των Εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη στρατηγικών στόχων.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε παράλληλα η Εθνική Αξιολόγηση του Special Operations Air Task Unit (SOATU) της Μονάδας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΕ) της ΔΕΠ επίσης με κριτήρια ΝΑΤΟ SOFEVAL, καθώς και η αξιολόγηση 2 Τμημάτων Special Operations Task Units (SOTUs) της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας από την Ελληνική Ομάδα Αξιολόγησης.

Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης παρακολούθησε ο Διοικητής της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης.