Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “PROXIMA”

15 Δεκ 2003-15 Δεκ 2005

Η αστυνομική επιχείρηση “PROXIMA” της ΕΕ στην ΠΓΔΜ διαδέχτηκε στις 15 Δεκ 2003 την στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ “CONCORDIA”.

Για την επιχείρηση “PROXIMA”, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Ανάπτυξη των Αστυνομικών δυνάμεων κατά μήκος των βορείων και δυτικών συνόρων της χώρας.
β. Η συνολική δύναμη προσέγγιζε τα 180 άτομα, εκ των οποίων τα 160 από τις 15 Χώρες-Μέλη και τις 10 υπό ένταξη χώρες, ενώ τα υπόλοιπα 20 από τρίτες χώρες.
γ. Η ελληνική συμμετοχή αποτελείτο από 5 αξκούς της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Σχέδιο της Επιχείρησης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Η αποστολή της επιχείρησης ήταν η υποστήριξη στην αναδιοργάνωση της αστυνομίας.
β. Οι αστυνομικές δυνάμεις της ΕΕ δεν ήταν οπλισμένες, εκτός από το τμήμα προστασίας.
γ. Το τμήμα προστασίας αποτελείτο από 30 περίπου οπλισμένους αστυνομικούς, με έδρα το στρατόπεδο των Ειδικών Δυνάμεων της ΠΓΔΜ κοντά στη πόλη των Σκοπίων.
δ. Το MEDEVAC συντονιζόταν από τον επικεφαλής της δύναμης, σε συνεργασία με τα αρμόδια νοσηλευτικά ιδρύματα και όταν απαιτείτο, με το ΝΑΤΟ ή Κ-Μ της ΕΕ  (Ελλάδα) στο οποίο έχει ανατεθεί αυτή η ευθύνη.

Η συνεισφορά των Ε.Δ. της χώρας μας στην επιχείρηση, ήταν η παρακάτω:
Ανάληψη, αποστολών MEDEVAC υπό κανονικές συνθήκες, με τη διάθεση απαραίτητων μέσων (1 Ε/Π HU-1H στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και 1 Αφος C-130 για νυκτερινές αποστολές), με δυνατότητα αεροδιακομιδής εντός 6 ωρών στο 424 ΓΣΝΕ και σε περίπτωση πληρότητας στο 401 ΓΣΝΑ, εφ’ όσον υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση.