Επιχείρηση “CONCORDIA”

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “CONCORDIA”

31 Μαρτίου 2003-15 Δεκεμβρίου 2003

Στις 17 Μαρτίου το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ αποφάσισε να ολοκληρώσει την Επιχείρηση “ALLIED HARMONY” από τις 31 Μαρτίου εν όψει ανάληψης από την ΕΕ της συνέχισης της παρουσίας στην ΠΓΔΜ. Η παράδοση είχε την πλήρη συμφωνία των αρχών της ΠΓΔΜ και καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης “ALLIED HARMONY” και της προηγούμενης Επιχείρησης “AMBER FOX” στην αποκατάσταση της σταθερότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε μια Στρατιωτική Επιχείρηση στην ΠΓΔΜ στις 31 Μαρτίου 2003. Η απόφαση αυτή ήταν επακόλουθο ενός αιτήματος του Προέδρου Trajkovski και βασίζεται στο ψήφισμα 1371 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. Η Επιχείρηση αυτή είναι η διάδοχος κατάσταση της αντίστοιχης Επιχείρησης του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου. Η εκτιμώμενη διάρκεια της Επιχείρησης “CONCORDIA” είχε οριστεί αρχικά για έξι μήνες και ήδη έχει εγκριθεί η παράταση μέχρι 15 Δεκ 03, μετά από νέο αίτημα της Κυβέρνησης των Σκοπίων και έγκρισης από την MC.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα μέσα και τις διευκολύνσεις του ΝΑΤΟ. Επιχειρησιακός Διοικητής ορίσθηκε ο DSACEUR, Γερμανός Ναύαρχος Rainer Feist και Τακτικός Διοικητής της Δύναμης ο Γάλλος Στρατηγός Pierre Maral. Συνολικά 350 στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχει στην Επιχείρηση, από δεκατρία κράτη μέλη της Ε.Ε. και δεκατέσσερα μη κράτη μέλη.

Ο βασικός στόχος της Επιχείρησης ήταν, να συμβάλει περαιτέρω σε ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον και να επιτρέψει στην κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να εφαρμόσει τη συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδος του Αυγούστου 2001.

Η Επιχείρηση αυτή ήταν μέρος της μεγαλύτερης δέσμευσης της ΕΕ για την ΠΓΔΜ και για τη συνδιαλλαγή της με την ΕΕ μέσα από τη διαδικασία σταθεροποίησης και ένωσης και συμβολή στις προσπάθειες να επιτευχθεί μια ειρηνική, δημοκρατική και ακμάζουσα χώρα, ως τμήμα μιας περιοχής σταθερών χωρών, όπου μια διεθνής παρουσία ασφάλειας δεν θα απαιτείται πλέον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η χώρα μας συμμετείχε στην επιχείρηση με τη διάθεση στελεχών, μέσων και δυνάμεων, όπως παρακάτω:
• Τρία (3) στελέχη για την ενίσχυση του επιτελείου Στρατηγείου της Επιχείρησης, ένας εκ των οποίων είναι ο Υποδιοικητής της Δύναμης.
• Έναν επιτελή στο Επιχειρησιακό Στρατηγείο στο Βέλγιο και ένα στο Τμήμα της Ε.Ε. στην Νάπολη.
• Τρεις (3) ομάδες Συνδέσμων, συνολικής δύναμης δώδεκα (12) ατόμων με έξι (6) οχήματα μεταφοράς.
•  Ένα (1) Ασθενοφόρο όχημα με το ανάλογο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, ένα (1) Ιατρό, δύο (2) Νοσοκόμους – Τραυματιοφορείς και έναν (1) οδηγό. Διμοιρία ασφαλείας για το Στρατηγείο στην ΠΓΔΜ με δύναμη δεκαοκτώ (18) ανδρών με τέσσερα (4) VBL.
• Το 424 ΓΣΝΕ, στη Θεσσαλονίκη για υγειονομική υποστήριξη.
• Ένα Α/Φ μεταφοράς C-130 για εκτέλεση δρομολογίων Ελευσίνα – Σκόπια – Πρίστινα – Ελευσίνα.
• Μία Ομάδα Ε/Π αποτελούμενη από πέντε (5) Ε/Π (ένα CH-47 και τέσσερα UH-1H), με έδρα το Α/Δ Στεφανοβικίου – Βόλου στην Ελλάδα, υπό ετοιμότητα, για εκτέλεση αποστολών αερομεταφοράς, όταν απαιτηθεί.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2003 και αντικαταστάθηκε από Αστυνομική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία η χώρα μας διέθεσε υποστήριξη Αεροδιακομιδών Ειρηνικής περιόδου και το 424 ΓΣΝΕ της Θεσσαλονίκης.