Επιχείρηση “ALLIED HARMONY”

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ALLIED HARMONY

16 Δεκεμβρίου 2002 – 31 Μαρτίου 2003

Η παρουσία του ΝΑΤΟ μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2002, στα πλαίσια της επιχείρησης “Allied Harmony” (Operation Allied Harmony), ήταν διπλή: αφενός μεν τα επιχειρησιακά τμήματα παρείχαν υποστήριξη στους Διεθνείς Παρατηρητές και αφετέρου τα συμβουλευτικά τμήματα υποβοηθούσαν την Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, στην ασφάλεια σε όλη τη χώρα.