Σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) και επί της εξυπηρέτησης του προσερχόμενου κοινού, το ΓΕΕΘΑ επισημαίνει τα ακόλουθα:

  • Με τη λήψη της σχετικής απόφασης, χορηγήθηκε άμεσα στο προσωπικό των ΣΥ η προβλεπόμενη άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς με ανήλικο τέκνο μέχρι την ηλικία των 15 ετών και επανασχεδιάστηκε η λειτουργία των ΣΥ αρχικά στο 50% και στη συνέχεια στο 33% της υφιστάμενης δύναμης.
  • Στις 11 Μαρτίου 2020, εκδόθηκε διαταγή από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ προς τις ΣΥ με οδηγίες για την δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του Σώματος (stratologia.gr), έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής με τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας (μάσκα, αντισηπτικά, γάντια, ενδελεχής καθαρισμός-εξαερισμός των γραφείων κλπ).
  • Στις 11 Μαρτίου 2020, αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα του Σώματος ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη δυνατότητα που τους παρέχεται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά σε ό,τι αφορά τις στρατολογικής φύσης υποθέσεις τους, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος και ηλεκτρονικής αίτησης (πχ αναβολές σπουδών).
  • Στις 13 Μαρτίου 2020 και σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δόθηκε η δυνατότητα στους στρατευσίμους της κλάσης 2023 (γεννημένους το 2002) να καταθέτουν και ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής. Σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σώματος, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και το Υπουργείο Παιδείας με ηλεκτρονικό μήνυμα.
  • Επιπλέον και για όλες τις προαναφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενημερώθηκε σχετικά η Διεύθυνση Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών και μέσω αυτής όλα τα ΚΕΠ της χώρας, προκειμένου να γίνουν ευρέως γνωστές στους πολίτες.
  • Στις 16 Μαρτίου 2020, εκδόθηκε νεότερη διαταγή από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ προς τις ΣΥ της χώρας, ως προς τη δυνατότητα των εφέδρων να καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής τους στις προκηρύξεις για την πρόσληψη των 2000 ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στις 17 Μαρτίου 2020, αναρτήθηκε και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Σώματος, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι έφεδροι (με υποδείγματα αιτήσεων και οδηγίες)
  • Στις 16 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η προμήθεια όλων των ΣΥ της χώρας με ατομικά μέσα προστασίας (μάσκες, γάντια αντισηπτικά), με μέριμνα των οικείων σχηματισμών.

Σχετικές ανακοινώσεις για όλες τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκδόθηκαν και επιδίδονται καθημερινά στις εισόδους των Στρατολογικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι προσερχόμενοι πολίτες και να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Στις περιπτώσεις αδήριτης ανάγκης προσωπικής τους παρουσίας, συστήνεται στους πολίτες η τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ.