Το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 09 Μαρτίου 2020, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Πολεμικό Ναυτικό

«Προακτέους κατ΄ εκλογή» στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

  1. Αρχιπλοίαρχο Λελούδα Φραγκίσκο ΠΝ
  2. Αρχιπλοίαρχο Καλογερόπουλο Ιωάννη ΠΝ
  3. Αρχιπλοίαρχο Ζησιμόπουλο Χαράλαμπο ΠΝ
  4. Αρχιπλοίαρχο Μήλα Δημήτριο ΠΝ
  5. Αρχιπλοίαρχο (Μ) Παπαδημητρίου Χαρίλαο ΠΝ
  6. Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ρυζιώτη Δημήτριο ΠΝ

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Αβριωνίδη Αλέξανδρο ΠΝ.