Το ΣΑΓΕ κατά την 10η Συνεδρίασή του, το Σάββατο 2 Mαρτίου 2024, έκρινε ως ακολούθως:

Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

1. Ταξίαρχο (ΜΗ) Δελή Γεώργιο
2. Ταξίαρχο (ΜΑ) Ρούγγο Ιωάννη
3. Ταξίαρχο (ΕΑ) Σουρρή Διαμαντή