Το ΣΑΓΕ κατά την 10η Συνεδρίασή του, το Σάββατο 2 Mαρτίου 2024, έκρινε ως ακολούθως:

Στο Πολεμικό Ναυτικό 

1.     Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α. Αρχιπλοίαρχο Μπότσα Φώτιο ΠΝ
β. Αρχιπλοίαρχο Χατζόπουλο Θεοχάρη ΠΝ
γ. Αρχιπλοίαρχο Γρυπάρη Βασίλειο ΠΝ
δ. Αρχιπλοίαρχο Αγγουρά Γεώργιο ΠΝ
ε. Αρχιπλοίαρχο (Μ) Τσαμίλη Σωτήριο ΠΝ
στ. Αρχιπλοίαρχο (Μ) Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο ΠΝ

2.    «Διατηρητέο στον αυτό βαθμό», τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Ζαφειρίου Νικόλαο ΠΝ