1. Το ΣΑΓΕ κατά την 2η Συνεδρίασή του, του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου 2020, έκρινε ως ακολούθως:

    α. «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία» τον Αντιναύαρχο Ιωάννη Παξιβανάκη ΠΝ

    β. «Διατηρητέος» τον Αντιναύαρχο (Μ) Αριστείδη Αλεξόπουλο ΠΝ

2. Το ΣΑΓΕ κατά την 3η Συνεδρίασή του, του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου 2020, έκρινε ως ακολούθως:

    α. «Προακτέος κατ’ εκλογή» τον Υποναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ