ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Συνεργασία ΓΕΕΘΑ - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία για την Ίδρυση της Επώνυμης Έδρας “Θουκυδίδης – Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές”, (“Thucydides – The Hellenic National Defence General Staff Chair in Strategic Studies”).

  Στόχοι της Έδρας είναι η ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου για θέματα στρατηγικής, η έρευνα για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας καθώς και η περαιτέρω κατάρτιση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Η υλοποίησή τους θα επιτευχθεί  μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων όπως διδασκαλία, έρευνα, επιστημονικά συνέδρια και υποτροφίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων των Στρατηγικών Σπουδών.

  Η Ιστοσελίδα της Έδρας Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ – “ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ” : http://www.thucydides.gr/

  Υπεύθυνος Έδρας “Θουκυδίδης – Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές”
  Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών (Κ.Α.Ε.Τ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ)
  Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
  Ηλίας Κουσκουβέλης

  Τα αναγραφόμενα στις Διμηνιαίες Εκθέσεις εκφράζουν την  Έδρα.

  Παρακάτω παρουσιάζονται μελέτες/πονήματα της υπόψη Έδρας:

    Αναλυτική Έκθεση “Οι Εξελίξεις στο Διεθνή Περίγυρο της Χώρας” (Μάιος – Ιούνιος 2015(
    Αναλυτική Έκθεση “Οι Εξελίξεις στο Διεθνή Περίγυρο της Χώρας” (Ιούλιος – Αύγουστος 2015(
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2016)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Μάρτιος – Απρίλιος 2016)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Μάιος – Ιούνιος 2017)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Ιούλιος – Αύγουστος 2017)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Μάρτιος – Απρίλιος 2018)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Μάϊος – Ιούνιος 2018)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Ιούλιος – Αύγουστος 2018)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018)
    Αναλυτική Έκθεση “Οι εξελίξεις στο διεθνή Περίγυρο της χώρας” (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018)
     
    Υπογραφή νέας Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της Έδρας “Θουκυδίδης”