ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας (ISO) στην Παρεχόμενη Εκπαίδευση του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ)

    Το Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) με έδρα στο Στρατόπεδο “Φακίνου”, μετά από επιτυχή αξιολόγηση από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης και ελέγχου, απέκτησε την 29 Μαρτίου 2018 πιστοποίηση Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Εκμάθησης Άτυπης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά ISO 29990:2010 και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής “Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Γλωσσομάθειας”.