• Ελληνικα

Εκπαίδευση

Διαδικτυακός Κατάλογος Εκπαιδεύσεων NATO

Συνεργασία ΓΕΕΘΑ - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ψηφιακή Εκπαίδευση στις ΕΔ

Εκπαίδευση Στελεχών ΕΔ σε Θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΙΝΕΠ

Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας (ISO) στην Παρεχόμενη Εκπαίδευση του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ)