ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Εκπαίδευση

  Διαδικτυακός Κατάλογος Εκπαιδεύσεων NATO

  Συνεργασία ΓΕΕΘΑ - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  Ψηφιακή Εκπαίδευση στις ΕΔ

  Εκπαίδευση Στελεχών ΕΔ σε Θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΙΝΕΠ

  Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας (ISO) στην Παρεχόμενη Εκπαίδευση του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ)