Από την Δευτέρα 05 έως την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΕΘΑ εκπαίδευση σε θέματα Τυποποίησης και Αμυντικού Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ σε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων του Μαυροβουνίου.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στην Ποντγκόριτσα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος και Μαυροβουνίου και σε αντικείμενα επί της διασύνδεσης Αμυντικού Σχεδιασμού και Τυποποίησης NATO, με παρουσίαση του Ελληνικού μοντέλου και βέλτιστων πρακτικών.

Η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται στο πλέγμα των δράσεων του ΓΕΕΘΑ που έχουν σκοπό την συνδρομή της Χώρας μας στο Μαυροβούνιο ως προς την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ, καθώς και την προβολή της εξειδίκευσης και του ηγετικού ρόλου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εντός της Συμμαχίας σε θέματα Τυποποίησης και Αμυντικού Σχεδιασμού.