Από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΕΘΑ εκπαίδευση επί των διαδικασιών Τυποποίησης ΝΑΤΟ σε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Γεωργίας.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα για πρώτη φορά με φυσική παρουσία στην Τιφλίδα (πατήστε εδώ), στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Γεωργίας και επικεντρώθηκε στις βασικές αρχές που διέπουν την Τυποποίηση της Συμμαχίας, καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτήν.

Η εν λόγω εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΓΕΕΘΑ που έχουν σκοπό την συνδρομή των Ελληνικών ΕΔ σε εκείνες της Γεωργίας, ως προς την προσαρμογή της αμυντικής της σχεδίασης στις διαδικασίες του ΝΑΤΟ, καθώς και την προβολή της εξειδίκευσης και του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας εντός της Συμμαχίας σε θέματα Τυποποίησης και Αμυντικού Σχεδιασμού.