Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΕΘΑ διαδικτυακή εκπαίδευση σε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Κολομβίας επί θεμάτων Αμυντικής Τυποποίησης.

Ειδικότερα, η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα οργάνωσης, διαδικασιών και βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται διεθνώς, με σκοπό την επαύξηση της διαλειτουργικότητας στις ΕΔ της Κολομβίας, και πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ και αρμόδιων φορέων των ΗΠΑ, γεγονός που επιβεβαιώνει το κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης, καθώς και των δυνατοτήτων επέκτασης των κοινών δράσεων των δύο χωρών.