Την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του CISM (BoD meeting 2/2020), μέσω τηλεδιάσκεψης (VTC). Στην εν λόγω σύσκεψη έλαβε μέρος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CISM, ο Πλοίαρχος (Ο) Σ. Ανδριόπουλος ΠΝ. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω σύσκεψης πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για τον Πρόεδρο της Αθλητικής Επιστημονικής Επιτροπής CISM.

Σκοπός της Αθλητικής Επιστημονικής Επιτροπής CISM είναι η προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης του αθλητισμού στα 140 κράτη-μέλη του CISM και ο Πρόεδρος της Επιτροπής μεταξύ άλλων είναι αρμόδιος για τη διοργάνωση ανά διετία του Ακαδημαϊκού Συμποσίου του CISM.

Πρόεδρος της Αθλητικής Επιστημονικής Επιτροπής CISM εξελέγη ο Σμήναρχος (ΥΙ) Οδυσσέας Παξινός, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης. Το επιστημονικό/ιατρικό έργο, η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του με θέματα αθλητισμού, καθώς και το βιογραφικό του εν λόγω Αξιωματικού ξεχώρησε μεταξύ των τριών υποψηφίων.

Η κάλυψη της θέσης αυτής από Αξιωματικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συνιστά μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς αποδεικνύεται το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού μας και της δυνατότητας της χώρας μας να συνεισφέρει ουσιαστικά σε έναν Παγκόσμιο Οργανισμό που αποτελείται από 140 κράτη – μέλη.