Εισαγωγή Υποψηφίων σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

ΕΔΥΕΘΑ 2020-2021

Συμπληρωματική ΕΔΥΕΘΑ 2020-2021

Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Σε Στρατιωτικές Σχολές Ελλήνων Εξωτερικού

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης (video)

Παρουσίαση του DEMO των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Στις κατηγορίες υποψηφίων που ΔΕΝ απαιτείται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, η ιθαγένεια προκύπτει από τη διασταύρωση στοιχείων με το Μητρώο Πολιτών. Σε περιπτώσεις μη διασταύρωσης (π.χ. περιπτώσεις συνωνυμίας) η εφαρμογή θα ζητάει αυτόματα την προσκόμιση του εν λόγω δικαιολογητικού.

Για την καλύτερη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, συντάχθηκε η ενημερωτική παρουσίαση που ακολουθεί.

Με αυτή, το ΓΕΕΘΑ, φιλοδοξεί να επιλυθούν βασικές απορίες κάθε ενδιαφερόμενου, να δοθεί μία αρχική κατεύθυνση σε υποψήφιους μελλοντικούς συναδέλφους και να μελετήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που τους παρέχονται για την εκπλήρωση των ονείρων τους.

Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (www.sse.army.gr)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (www.hna.gr)

Σχολή Ικάρων (www.haf.gr)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (www.ssas.army.gr)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (www.san.army.grsan.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (www.smy.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (www.smyn.hellenicnavy.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (www.haf.gr)