ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Εισαγωγή Σπουδαστών σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

  ΕΔΥΕΘΑ 2024

  Συντονιστικές Οδηγίες

  Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Σε Στρατιωτικές Σχολές Ελλήνων Εξωτερικού

  Παρουσίαση του DEMO των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών

  Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  Στις κατηγορίες υποψηφίων που ΔΕΝ απαιτείται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ηιθαγένεια προκύπτει από τη διασταύρωση στοιχείων με το Μητρώο Πολιτών. Σε περιπτώσεις μη διασταύρωσης (π.χ. περιπτώσεις συνωνυμίας) η εφαρμογή θα ζητάει αυτόματα την προσκόμιση του εν λόγω δικαιολογητικού.

  Για την καλύτερη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, συντάχθηκε η ενημερωτική παρουσίαση που ακολουθεί.

  Με αυτή, το ΓΕΕΘΑ, φιλοδοξεί να επιλυθούν βασικές απορίες κάθε ενδιαφερόμενου, να δοθεί μία αρχική κατεύθυνση σε υποψήφιους μελλοντικούς συναδέλφους και να μελετήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που τους παρέχονται για την εκπλήρωση των ονείρων τους.