ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Εισαγωγή Σπουδαστών σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ 2019-20

  Επιλογή Σπουδαστών/τριών στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

  Εγκύκλιος Διαταγή του ΥΠΕΘΑ

  Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης (Μέρος 1ο)

  Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης (Μέρος 2ο)

  Ελλειπή Δικαιολογητικά Προκαταρκτικών Εξετάσεων έτους 2019-20

  Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Ελλιπών Δικαιολογητικών

  Προκήρυξη Πλημμυροπαθών - Πυρόπληκτων για την Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2019-20

  Συμπληρωματική Προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2019-20

  Ενημέρωση για τους Έλληνες Εξωτερικού Σχετικά με την Κατάταξη στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ