Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος παρέστη στο Συνέδριο Τυποποίησης με θέμα «ΝΑΤΟ Use of Civil Standards», το οποίο λαμβάνει χώρα στη Λέσχη Αξιωματικών ΕΔ (από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2020).

To συνέδριο οργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με τις Αρχές Τυποποίησης της Συμμαχίας, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει ορισθεί επικεφαλής του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της εκπαίδευσης επί της τυποποίησης από την Ανώτατη Επιτροπή Τυποποίησης του ΝΑΤΟ, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας, της διαλειτουργικότητας και της αλληλοενημέρωσης των φορέων Αμυντικής και Πολιτικής Τυποποίησης του ΝΑΤΟ με Εταίρους, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 125 υψηλόβαθμα στελέχη από 26 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και κράτη Eταίρους αυτού, 6 Στρατηγεία και φορείς της Συμμαχίας1, 4 Κέντρα Αριστείας του ΝΑΤΟ2, 19 Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης, 4 Ελληνικοί, Ευρωπαϊκοί και Βορειο-Αμερικάνικοι Σύνδεσμοι Αμυντικής Βιομηχανίας και τέλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

1 Allied Command Transformation (ACT), International Staff/Defence Investment (IS/DI), NATO Headquarters Consultation, Command and Control Staff (NHQC3S), NATO Communications and Information Agency (NCIA), Allied Land Command (LANDCOM), Allied Air Command (AIRCOM).

2 Energy Security CoE, Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence CoE, Explosive Ordnance Disposal CoE, Operations in Confined and Shallow Waters CoE.