Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2021 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (Chief Executive of the European Defence Agency – EDA) κ. Jiří Šedivý, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκε ο σημαίνων ρόλος του EDA ως προς την απόκτηση κρίσιμων αμυντικών δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να τις αναπτύξουν από κοινού, με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις δράσεις και τις διαδικασίες των «Coordinated Annual Review on Defence» (CARD) και «Permanent Structured Cooperation» (PESCO), που συνιστούν τα πλέον σημαντικά εργαλεία προώθησης της αμυντικής συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε:

  • Στην στήριξη που παρέχει η χώρα μας στο έργο του EDA, καθώς και στην ετοιμότητα συνεισφοράς εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων όποτε αυτό απαιτηθεί.
  • Στον στρατηγικό προγραμματισμό του EDA και στη συμβολή του στην επίτευξη του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ.
  • Στην αξία της CARD ως προς την ολιστική υποστήριξη της Αμυντικής Σχεδίασης της ΕΕ.
  • Στην σπουδαιότητα της PESCO για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων και την προώθηση της αμυντικής συνεργασίας των κ-μ.
  • Στο ρόλο συντονιστή που έχει αναλάβει η χώρα μας σε 5 προγράμματα της PESCO, 2 από τα οποία χρηματοδοτούνται από το «European Defense Industrial Development Program» (EDIDP).
  • Στη συμμετοχή της χώρας μας στις διεργασίες του «Coordinated Maritime Presence» (CMP) ως μέρος του EU Maritime Security Strategy, καθώς και στην ζωτικής σημασίας συμβολή του EDA στην επιτυχία του CMP μέσω του προγράμματος «Maritime Surveillance» (MARSUR).
  • Στην συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και στις αρχές που πρέπει να τη διέπουν, και συγκεκριμένα στη συμπεριληπτικότητα, στην αμοιβαιότητα και στο σεβασμό της αυτονομίας λήψης απόφασης των 2 Οργανισμών.            Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ευχαρίστησε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ για την συνδρομή και την διαρκή υποστήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις δραστηριότητες του EDA, καθώς και για τον ενεργό ρόλο τους στα προγράμματα που η Ελλάδα έχει αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή.