Δηλώσεις Ξένων Αξιωματούχων για τον πόλεμο 1940-41