Από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η διημερίδα « Inter-national Humanitarian Law Workshop for Integrating the Law in Military Operations», στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.
Η υπόψη διημερίδα διοργανώθηκε από την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του γραφείου Αθηνών της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού με το ΓΕΕΘΑ. Διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και την παρακολούθησαν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.