Από την Δευτέρα 14 έως την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας των ΗΠΑ στην Αθήνα (Office for Defense Cooperation – ODC) και την κινητή ομάδα εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου Ειδικών Επιχειρήσεων (Joint Special Operations University / JSOU) των ΗΠΑ οργάνωσε και διεξήγαγε το σχολείο «Special Operations Forces Integration Course – SOFIC» στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Το σχολείο παρακολούθησε προσωπικό του ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ, των Γενικών Επιτελείων, των Μείζονων Διοικήσεων, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας για σχεδίαση και διεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων της αρμοδιότητάς τους.

Αντικειμενικός σκοπός του σχολείου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τον ρόλο, τα έργα και τις δυνατότητες των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ώστε να εδραιωθεί σε διακλαδικό και διυπηρεσιακό επίπεδο συναντίληψη για την αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική χρήση βέλτιστων πρακτικών και τακτικών.