Από την Τρίτη 07 έως την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Τυποποίησης με θέμα «NATO Use of Civil Standards» στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στην Αθήνα, το οποίο διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ υπό την αιγίδα της Αρχής Τυποποίησης της Συμμαχίας.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα για 3η φορά στην Ελλάδα και συμμετείχαν 30 διακεκριμένοι ομιλητές προερχόμενοι κυρίως από φορείς και οντότητες της Συμμαχίας και της ΕΕ, Διεθνείς και Εθνικούς Πολιτικούς Φορείς Τυποποίησης, καθώς και από τον Ακαδημαϊκό χώρο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εστιάσουν στην χρήση προτύπων των Αναδυόμενων και Ανατρεπτικών Τεχνολογιών (Emerging and Disruptive Technologies – EDTs) και στις πρακτικές ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών προτύπων από την Συμμαχία προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία, η διαλειτουργικότητα και η αλληλοενημέρωση των φορέων Αμυντικής και Πολιτικής Τυποποίησης του ΝΑΤΟ, καθώς και Κυβερνητικών και μη Κυβερνητικών Οργανισμών.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν συνολικά 183 υψηλόβαθμα στελέχη εκ των οποίων 96 από κράτη – μέλη (κ-μ) της Συμμαχίας και της ΕΕ, 15 από Οργανισμούς Τυποποίησης, 20 από φορείς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, 47 από την διεθνή και εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς και 5 από την διεθνή και εθνική ακαδημαϊκή κοινότητα.