ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Διεθνή Θεσμικά Κείμενα

  NMIOTIC MAT/MoU Change 3 Μνημόνιο Συνεργασίας σε Θέματα Στελέχωσης Δραστηριοτήτων και Παροχής Εκπαίδευσης (Manning Activities and provision of Training Memorandum of Understanding)

  Συνθήκη ειρήνης του Λονδίνου

  Συνθήκη Ειρήνης Βουκουρεστίου

  Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης

  Σύμβασης περί καθορισμού των Στενών υπογραφείσα εν Μοντρέ τη 20 Ιουλίου 1936

  Συνθήκη ειρήνης μετά της Ιταλίας

  Πρωτόκολλο επί του νομικού καθεστώτος των διεθνών στρατιωτικών αρχηγείων των εγκαθιδρυμένων συμφώνως προς την συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

  Σύμβασης μεταξύ των Κρατών Μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού επί του νομικού καθεστώτος των Δυνάμεων αυτών

  Συνθήκη Συμμαχίας, Πολιτικής Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος, της Τουρκικής Δημοκρατίας και της Ομόσπονδου Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας

  Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας περί της οριοθετήσεως των ζωνών της υφαλοκρηπίδας των ανηκουσών εις έκαστον των δύο Κρατών

  Συμφωνία αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

  Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας

  Συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας

  Συνθήκη εγγυήσεως μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας

  Συνθήκη Συμμαχίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Ελλάδος και της Τουρκίας

  Υπόμνημα προσδιορίζον την συμπεφωνημένη βάση δια την τελική ρύθμιση του Κυπριακού προβλήματος

  Κείμενα σχετικά με το Κυπριακό