ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Κρίσεων ΑΘΗΝΑ '21

    Ανακοίνωση Έναρξης Διεθνούς Συνεδρίου Χειρισμού Κρίσεων «ΑΘΗΝΑ»

    Χαιρετισμός Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Διεθνές Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων «ΑΘΗΝΑ 2021»

    Ιστοσελίδα ΑΘΗΝΑ 2021