• Αγγλικα
  • Ελληνικα

CLIMS - Παραθερισμός Εξωτερικού

Η χώρα μας απο το 2009 είναι μέλος του Διεθνή Οργανισμού Στρατιωτικής Συνεργασίας CLIMS (Comite de Liaison International des Organismes Militaires Sociaux) (www.clims.org), μέλη του οποίου είναι η Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Σκοπός του Οργανισμού είναι η συνεργασία των χωρών-μελών για τον παραθερισμό του προσωπικού των Ε.Δ. με τις οικογενειές τους, στα θέρετρα ή και ξενοδοχεία που διαθέτουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πέρα από αυτό, παρέχεται η δυνατότητα παραθερισμού των τέκνων των δικαιούχων, σε κατασκηνώσεις των χωρών μελών του Οργανισμού ICC (International Clims Camp), για 15 μέρες κατά τη θερινή περίοδο, σε μια από τις χώρες του Οργανισμού, που ορίζεται κάθε έτος από αυτόν. Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή του προσωπικού των ΕΔ στις χώρες CLIMS αναφέρονται στη διαταγή Φ.900/157021/Σ.3658/25-10-12/ΓΕΕΘΑ/Β1/CLIMS.

Βέλγιο

Βουλγαρία

Τσεχία

Γαλλία

Γερμανία

Ουγγαρία

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

E-mail: hndgs.clims@gmail.com
Fax: 210 - 657 5167
Γραφείο: 210 - 657 5267
Γραφείο: 210 - 657 5272
Γραφείο: 210 - 657 4036
Γραφείο: 210 - 657 1238