• Ελληνικα

CLIMS - Ισπανία

Για κράτηση συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και την αποστέλλετε στο hndgs.clims@gmail.com ή στο fax 210 657 5167

ARMY CLIMS RESORTS

NAVY HOLIDAY RESIDENCES

PRICES ARMY 2019

Offers NAVY 2020

AIR FORCE SOCIAL WELFARE RESIDENCES

Prices NAVY 2020

PRICES AIR FORCE 2018

Prices for NAVY meals 2019